logo Stimulansz
lijn
lijn

Over ons


De Thesaurus Zorg en Welzijn (TZW) bestaat al ruim 20 jaar. Ontstaan bij het NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn), na de splitsing van het NIZW in 2007 voortgegaan onder de gezamenlijke vlag van de kennisinstituten MOVISIE, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Vilans. Sinds begin 2013 is de TZW, inclusief de medewerkers, overgegaan naar Stimulansz.

Stimulansz is uw kennis- en adviespartner in het sociaal domein. Onze roots liggen in de sociale zekerheid. Maar nu is Stimulansz een breed georiënteerde innovatieve dienstverlener op de terreinen van werk en inkomen, welzijn en gezondheid. We delen onze kennis graag met andere spelers uit het maatschappelijk veld en zoeken met hen continu de verbinding. Stimulansz adviseert, informeert en biedt aansluitend ook praktische oplossingen zoals tools voor bedrijfsvoering, digitale informatieproducten of apps.

We helpen onze opdrachtgevers bij het uitvoeren van hun publieke taken, zodat zij op hun beurt de best denkbare dienstverlening kunnen bieden aan burgers en cliënten. Daar doen we het voor.

Beknopt meer informatie over de TZW: Leaflet Thesaurus Zorg en Welzijn en

Achtergrondinformatie TZW.

De Thesaurusafdeling bestaat op dit moment uit
                                                          
Laura Tejedor                                                                       Raffaela Vlot


Michel Mooren, (voormalig) technisch directeur C-CONTENT, over Raffaela Vlot:
C-CONTENT is een softwarespecialist die zich focust op contentintegratietechnologie. Raffaela leverde voor het informatieportaal sociaal domein (MY-LEX Sociaal Domein) een thema-indeling, de teksten en de Thesaurus Zorg en Welzijn voor het verbeteren van de zoekfunctie
.

“Ik ontmoette Raffaela vorig jaar op de Overheid & ICT-beurs. Ze liep de stand van C-CONTENT binnen met als doel het verkopen van de Thesaurus Zorg en Welzijn. Ik had meteen door dat ze wist waar ze het over had. Het probleem was echter dat C-CONTENT destijds geen product had waar we de Thesaurus aan konden koppelen.Dat veranderde in de loop van het jaar met de ontwikkeling van het informatieportaal sociaal domein (MY-LEX Sociaal Domein). Gemeenten kunnen via dit portaal hun eigen interne bronnen integreren met alle relevante landelijke en regionale informatiebronnen. Zo voorzien ze de inwoners van hun gemeente, maar ook de eigen medewerkers, van actuele informatie. We zochten iemand die een heldere thematische indeling voor dit portaal kon maken. En toen dacht ik meteen aan Raffaela.

Dat bleek een goede keus. Raffaela is een echte vakvrouw. Ze is inhoudelijk sterk. Dat wekt vertrouwen. Bij thesaurusspecialisten zie je vaak dat ze inzoomen op de details. Dat doet Raffaela ook, maar ze verliest zich er niet in. Ze bewaart altijd het overzicht. En dat is ook nodig bij zo’n project als MY-LEX Sociaal Domein. Dat ze een hoog werktempo heeft merkten we toen we haar vroegen om een lijst samen te stellen met relevante landelijke websites. In no-time kwam ze met 130 websites die in de structuur van ons portaal op de juiste plek aan de content zijn toegevoegd. In het voorbijgaan hielp ze ons ook nog aan de teksten voor ons portaal. We wisten namelijk niet dat Stimulansz die inhoudelijke informatie ook in huis had.

Doorbuffelen om de deadline voor een presentatie te halen kan ze ook. Zelfs buiten kantooruren. Aan motivatie geen gebrek dus. Hoe ik Raffaela het best in een paar woorden zou kunnen typeren? ‘Een cadeau voor elke opdrachtgever’.”