logo Stimulansz
lijn
lijn

Uitleg begrippen rondom thesauri

BT broader term, bredere term; meer algemene term
classificatie stelsel van begrippen, die in dat stelsel hiėrarchisch aan elkaar worden gerelateerd en daardoor gedefinieerd
concordantie vergelijking van verschillende thesauri en trefwoordsystemen, zodat een overzicht ontstaat welk trefwoord waar gebruikt moet worden
descriptor voorkeursterm, term die bij toekenning gebruikt moet worden
folksonomy trefwoordtoekenning door een brede groep gebruikers die allemaal hun eigen trefwoorden kunnen gebruiken
GEB gebruik; aanwijzingen voor het gebruik van een term
gecontroleerde trefwoorden trefwoorden die gekozen moeten worden uit een vastgestelde lijst
generiek zoeken zoeken waarbij behalve met de term ook met de nauwere termen van die term gezocht wordt
homoniem zelfde woord met een andere betekenis; liften kan een zelfstandig naamwoord zijn (verplaatsingshulpmiddelen om op een andere verdieping te komen) maar ook een werkwoord (een goedkope manier van reizen)
NT narrower term, nauwere term; meer specifieke term
ontologie terminologiebestand dat gekenmerkt wordt door aanwezigheid van gespecificeerde relaties tussen de concepten; er zijn niet alleen synoniemrelaties en hiėrarchische relaties zoals in een thesaurus maar daarnaast worden alle typen relaties uitgesplitst, bijvoorbeeld tussen een ziekte en een ziekteverwekker, tussen een grondstof en een product, tussen een beroepskracht en een beroep enzovoorts
RT gerelateerde term; zie ook-verwijzing
RUB rubriek; categorie met trefwoorden
scope note SN; definitie
SEE verwijzing naar twee (of meer) voorkeurstermen, waartussen gekozen moet worden, omdat deze term meer betekenissen heeft. In de TZW hebben we deze relatie niet meer in gebruik omdat zoekmachines daar niet mee overweg kunnen.
SF seen from; naar deze term wordt verwezen vanuit een SEE-term. In de TZW hebben we deze relatie niet meer in gebruik omdat zoekmachines daar niet mee overweg kunnen.
SN scope note; definitie
sociale kaart overzicht van organisaties op het gebied van zorg en welzijn in een bepaalde regio
synoniem ander woord met dezelfde betekenis; suikerziekte is hetzelfde als diabetes
taxonomie hiėrarchische structuur waarbij de bovenste laag heel algemeen is en de onderste laag heel specifiek; via verbindingen tussen de lagen kan genavigeerd worden
thesaurus terminologiebestand dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van synoniemen naast de voorkeurstermen, hiėrarchische en algemene associatieve relaties tussen termen, en definities
UA use and; dubbele zie-verwijzing: gebruik term 1 in combinatie met term 2. In de TZW hebben we deze relatie niet meer in gebruik omdat zoekmachines daar niet mee overweg kunnen.
UF used for; gebruikt voor synoniemen bij een voorkeursterm
UFA used for and; gebruikt voor term 1 in combinatie met term 2. In de TZW hebben we deze relatie niet meer in gebruik omdat zoekmachines daar niet mee overweg kunnen.
upward posting verwijzing naar een term die eigenlijk geen synoniem is, maar eerder een bredere term
USE verwijzing naar de voorkeursterm die bij toekenning gebruikt moet worden
voorkeursterm term die bij toekenning gebruikt moet worden
vrije trefwoorden trefwoorden die vrij gekozen kunnen worden