logo Stimulansz
lijn
lijn

Uitleg begrippen rondom thesauri

adressenstandaard standaard voor adressenbestanden in de sector zorg en welzijn; geeft aan in welke eenheden de gegevens over organisaties gesplitst kunnen worden en hoe iedere eenheid het beste ingevuld kan worden
BT broader term, bredere term; meer algemene term
classificatie indeling in rubrieken of categorieŽn
concordantie vergelijking van verschillende thesauri en trefwoordsystemen, zodat een overzicht ontstaat welk trefwoord waar gebruikt moet worden
descriptor voorkeursterm, term die bij toekenning gebruikt moet worden
folksonomy trefwoordtoekenning door een brede groep gebruikers die allemaal hun eigen trefwoorden kunnen gebruiken
GEB gebruik; aanwijzingen voor het gebruik van een term
gecontroleerde trefwoorden trefwoorden die gekozen moeten worden uit een vastgestelde lijst
generiek zoeken zoeken waarbij behalve met de term ook met de nauwere termen van die term gezocht wordt
homoniem zelfde woord met een andere betekenis; liften kan een zelfstandig naamwoord zijn (verplaatsingshulpmiddelen om op een andere verdieping te komen) maar ook een werkwoord (een goedkope manier van reizen)
NT narrower term, nauwere term; meer specifieke term
ontologie netwerk van concepten met onderlinge relaties; de relaties zijn meer divers dan in een thesaurus
RT gerelateerde term; zie ook-verwijzing
RUB rubriek; categorie met trefwoorden
rubriek categorie met trefwoorden
scope note SN; definitie
SEE verwijzing naar twee (of meer) voorkeurstermen, waartussen gekozen moet worden, omdat deze term meer betekenissen heeft
SF seen from; naar deze term wordt verwezen vanuit een SEE-term
SN scope note; definitie
sociale kaart overzicht van organisaties op het gebied van zorg en welzijn in een bepaalde regio
synoniem ander woord met dezelfde betekenis; suikerziekte is hetzelfde als diabetes
taxonomie hiŽrarchische structuur waarbij de bovenste laag heel algemeen is en de onderste laag heel specifiek; via verbindingen tussen de lagen kan genavigeerd worden
thesaurus gecontroleerde trefwoordenlijst waarbij de termen in hun onderlinge relaties naar andere termen zijn omschreven (bredere termen, specifiekere termen, zie ook) en veelal zijn voorzien van een definitie
UA use and; dubbele zie-verwijzing: gebruik term 1 in combinatie met term 2
UF used for; gebruikt voor synoniemen bij een voorkeursterm
UFA used for and; gebruikt voor term 1 in combinatie met term 2
upward posting verwijzing naar een term die eigenlijk geen synoniem is, maar eerder een bredere term
USE verwijzing naar de voorkeursterm die bij toekenning gebruikt moet worden
voorkeursterm term die bij toekenning gebruikt moet worden
vrije trefwoorden trefwoorden die vrij gekozen kunnen worden