logo Stimulansz
lijn
lijn

Veelgestelde vragen

Wat is een thesaurus?
Een thesaurus is een gecontroleerde trefwoordenlijst met termen en definities uit een bepaald onderwerpsterrein. Tussen termen die iets met elkaar te maken hebben, liggen relaties. Voorbeelden hiervan zijn de synoniemrelatie en de hiërarchische relatie: de relatie tussen algemenere en specifiekere begrippen.
 
Hoe spreek je "thesaurus" uit?
De klemtoom ligt op de "au".
 
Wat betekent de term thesaurus?
De term thesaurus is afkomstig uit het Grieks en betekent "schat" of "schatkamer".
 
Wat zijn de voordelen van een thesaurus?
Een thesaurus ondersteunt gebruikers bij het zoeken binnen een geautomatiseerd systeem en zorgt ervoor dat ze meer en betere resultaten vinden dan wanneer ze zonder thesaurus zouden zoeken. Zoekmachines kunnen onder water meteen laten meezoeken naar synoniemen van de zoekvraag en kunnen gebruikers relevante suggesties geven om verder mee te zoeken
 
Wat zijn de nadelen van een thesaurus?
Het is arbeidsintensief om een thesaurus te bouwen en onderhouden. Wij doen dat voor u.
 
Ik wil zelf een thesaurus gaan bouwen. Kunt u mij daarbij helpen?
Jazeker. Wij adviseren op het gebied van thesauri en trefwoorden. Daarnaast kunnen we een deelselectie uit onze thesaurus aanvullen met de door u benodigde termen.
 
Wie maken de Thesaurus Zorg en Welzijn?
De Thesaurus Zorg en Welzijn is een product van Stimulansz (tot 2013 van de drie kennisinstituten MOVISIE, NJi en Vilans, vanaf begin jaren negentig tot 2007 van het NIZW). De TZW is dé standaard voor trefwoordtoekenning in het hele sociaal domein en bevat zo'n 50.000 termen. Daarnaast zijn voor klanten specifieke termen beschikbaar die niet tot het standaardbestand behoren.
 
Wie gebruiken de Thesaurus Zorg en Welzijn?
Er zijn tal van organisaties op het brede gebied van zorg en welzijn in Nederland en Vlaanderen die onze thesaurus gebruiken.
Kijk voor een greep uit onze klanten bij Nieuws en Overige diensten en producten.
 
Ik mis een term in de Thesaurus Zorg en Welzijn. Kan die toegevoegd worden?
Wij zijn heel blij met aanvullingen! U kunt ze naar ons mailen. We bekijken dan of we de term in de TZW opnemen.
 
Is de Thesaurus Zorg en Welzijn ook als bestand beschikbaar?
Ja. Wij kunnen exports leveren in de volgende formaten: TXT, CSV, HTML, XML, SKOS/RDF. We werken volgens een licentiemodel. Lees meer.
 
Bij een term staat alleen maar een korte omschrijving. Heeft u ook meer informatie over dit onderwerp?
Nee. De TZW bevat alleen termen met korte omschrijvingen en relaties naar gerelateerde termen. We kunnen helaas geen verdere inhoudelijk informatie over ieder onderwerp verstrekken.
 
Kan ik zien hoe Thesaurus Zorg en Welzijn eruit ziet?
Ja, we hebben een voorbeeld van een deelselectie rond mantelzorg op de site staan: voorbeeldstuk thesaurustermen rond mantelzorg.
 
Kan ik de totale Thesaurus Zorg en Welzijn ergens raadplegen?
Ja, de TZW is beschikbaar via een inlogprocedure. Hieraan zijn kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact met ons op.
 
Welke thema's bestrijkt de Thesaurus Zorg en Welzijn?
De TZW bestrijkt het totale sociaal domein: alle vormen van zorg en welzijn, zoals ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ggz, openbare gezondheidszorg, eerstelijnszorg, sociaal werk, maar ook terreinen als passend onderwijs, wonen, werk en inkomen, vrijwilligerswerk, sociale processen enz. Ook bevat de TZW een groot aantal ziektetermen, zowel in de taal van de burger als de meer medische terminologie. Overzicht onderwerpen
 
Welke bronnen zijn gebruikt om de Thesaurus Zorg en Welzijn samen te stellen?
We gebruiken relevante nieuwsbrieven, websites, publicaties, kranten, tijdschriften, woordenboeken, andere thesauri en deskundigen.
 
Kunt u een link leggen vanuit een term naar de website van onze organisatie?
Helaas kunnen wij geen links leggen naar andere websites. We hebben geen capaciteit om links bij te houden.
 
Mijn vraag staat er niet bij. Aan wie kan ik mijn vraag stellen?
Mail uw vraag naar ons.