lijn
lijn

Geografische Thesaurus Zorg en Welzijn

met plaatsnamen en regionale indelingen

De Geografische Thesaurus Zorg en Welzijn bevat de namen van Nederlandse gemeenten, plaatsen en regionale indelingen. De regionale indelingen zijn als bredere term bij een gemeente opgenomen. Zo is direct te zien onder welke regio's een gemeente valt. Met behulp van kwalificaties tussen haakjes achter de termen ziet u of de term een gemeente, plaats of regionale indeling betreft. Bij de gemeentenamen zijn de officiële codes van het CBS opgenomen. De codes voor de plaatsnamen zijn hiervan afgeleid.

De Geografische Thesaurus Zorg en Welzijn is ontwikkeld om organisatie- en adresgegevens en andere informatiebronnen op geografische kenmerken (gemeentenaam, werkgebied, etc.) eenduidig te ontsluiten. Voor inhoudelijke trefwoorden uit de sector zorg en welzijn verwijzen wij u naar de Thesaurus Zorg en Welzijn.

Voor meer informatie over de Geografische Thesaurus Zorg en Welzijn of de Thesaurus Zorg en Welzijn kunt u contact met ons opnemen. Voor beide bestanden is het mogelijk een licentie af te nemen.

Gemeenten en plaatsen
Regionale indelingen
Kwalificaties
Overzicht van de gebruikte kwalificaties
Codes
Thesaurus Zorg en WelzijnGEMEENTEN EN PLAATSEN

De namen van gemeenten en plaatsen zijn gebaseerd op de Lijst van Nederlandse Gemeenten, de Staatsalmanak en het CBS.

Een plaatsnaam kan meer keren voorkomen. Om onderscheid mogelijk te maken, is in die gevallen achter de term de provincie aangegeven, bijvoorbeeld:

Beers F (PLT)
Beers NB (PLT)

Als ze in dezelfde provincie liggen, wordt de gemeente waarbij die plaats hoort toegevoegd, bijvoorbeeld:

Alteveer gem Hoogeveen (PLT)
Alteveer gem Noordenveld (PLT)

Bij een aantal gemeenten heeft de gelijknamige plaats een onderverdeling in stadsdelen. Dit betreft Almere (GEM), Amsterdam (GEM), Eindhoven (GEM), Den Haag (GEM) en Rotterdam (GEM).
Een aantal plaatsen en/of stadsdelen is onderverdeeld in wijken en Eindhoven en Roermond zijn verder onderverdeeld in buurten.KWALIFICATIES

Alle termen in de lijst zijn voorzien van een kwalificatie tussen haakjes aan het einde van de term. Deze kwalificaties zijn bedoeld om aanduidingen van gemeenten, plaatsen of regio's van elkaar te kunnen onderscheiden. Dit is nodig om bijvoorbeeld de gemeente Utrecht van de provincie Utrecht te onderscheiden.OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE KWALIFICATIES

ARBMArbeidsmarktregio's
ARRArrondissementen
BRTBuurten
CGEMMOCentrumgemeenten Maatschappelijke Opvang
CGEMVOCentrumgemeenten Vrouwenopvang
CIZCIZ-regio's
GEMGemeenten
GGDGGD-regio's
ISDISD-regio's
JZJeugdzorgregio's
LNDLandsdelen
MEEMEE-regio's
PLTPlaatsen
POLPolitieregio's
POPOPassend Onderwijsregio's primair onderwijs
POVOPassend Onderwijsregio's voortgezet onderwijs
PROVProvincies
STDStadsdelen
VRVeiligheidsregio's
VTVeilig Thuisregio's
WIJKWijken
WMOWMO-regio's
ZGRZorgkantoorregio's
  
DDrenthe
FFryslân
FlFlevoland
GldGelderland
GrGroningen
LLimburg
NBNoord-Brabant
NHNoord-Holland
OOverijssel
UUtrecht
ZZeeland
ZHZuid-HollandREGIONALE INDELINGEN

Regionale indelingen zijn grotere eenheden dan gemeenten, die voor verschillende doeleinden gemaakt zijn. De regio's zijn als bredere term bij een gemeente opgenomen. Zo is direct te zien onder welke regio's een gemeente hoort. Voorbeeld:

Capelle aan den IJssel (GEM)

BT  GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD)
MEE Rotterdam Rijnmond (MEE)
PO2818 (POPO)
Rijnmond (ARBM)
Rijnmond (JZ)
Rotterdam (ARR)
Rotterdam (CGEMMO)
Rotterdam (CGEMVO)
Rotterdam (CIZ)
Rotterdam (POL)
Rotterdam (ZGR)
Rotterdam-Rijnmond (VR)
Rotterdam-Rijnmond (VT)
Stadsregio Rijnmond (WMO)
VO2810 (POVO)
Zuid-Holland (PROV)

De kwalificaties zijn ook als topterm opgenomen; bijvoorbeeld de kwalificatie (GGD) is opgenomen als topterm GGD-regio's. Bij een aantal toptermen is ervoor gekozen de kwalificatie voluit te schrijven; bijvoorbeeld bij de kwalificatie (VR) hoort de topterm Veiligheidsregio's. De nauwere termen hiervan zijn de namen van de regio's. Met behulp van deze toptermen krijgt men een overzicht van de desbetreffende regionale indeling.

Om een hiërarchische zoekweg mogelijk te maken is het bestand als volgt opgebouwd: de grootste eenheid is Nederland, daaronder de vier landsdelen, daaronder de provincies, de gemeenten en de plaatsen. Op verzoek zijn van de gemeenten Almere (GEM), Amsterdam (GEM), Eindhoven (GEM), Den Haag (GEM) en Rotterdam (GEM) de stadsdelen opgenomen. Ieder stadsdeel begint met de gemeentenaam, om in de lijst van plaatsnamen en regio's een alfabetisch totaaloverzicht te kunnen bieden.

Nederland (LND)
. Noord-Nederland (LND)
.. Fryslân (PROV)
... Frankeradeel (GEM)
.... Boer (PLT)

Zie voor regionale indelingen met kaartmateriaal de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Regioatlas.CODES

Iedere term in deze lijst is voorzien van een code. Om de codes te relateren aan de bijbehorende term is achter elke code dezelfde kwalificatie opgenomen als achter de term. Tevens is in de code van plaatsnamen de gemeentecode terug te vinden, bijvoorbeeld Alkmaar (GEM) heeft code 0361 (GEM), Koedijk gem Alkmaar (PLT) heeft code 0361-01 (PLT). Tussen de codes behorend bij de regionale indelingen en de gemeentecodes is geen relatie gelegd. De gemeentecodes zijn gebaseerd op de door het CBS gebruikte codes; de hiervan afgeleide codes voor plaatsen (PLT) zijn niet gestandaardiseerd.
Bij de Zorgkantoorregio´s zijn de codes van de betreffende zorgkantoren opgenomen.

© 2017 Stimulansz