logo Stimulansz
lijn
lijn
"W"

Wmo-regio's (WMO)
SN:
samenwerkingsverbanden van gemeenten voor de uitvoering van een aantal taken binnen de Wmo 2015 dat niet op gemeentelijk niveau uitgevoerd kan worden; de regio's komen grotendeels overeen met de jeugdzorgregio’s
BT:
Nederland (LND)
NT:
Achterhoek (WMO)
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (WMO)
Amsterdam-Amstelland (WMO)
Drechtsteden (WMO)
Drenthe (WMO)
Eemland (WMO)
Flevoland (WMO)
Food Valley (WMO)
Friesland (WMO)
Gooi en Vechtstreek (WMO)
Groningen (WMO)
Haarlemmermeer (WMO)
Hoeksche Waard (WMO)
Holland-Rijnland (WMO)
IJsselland (WMO)
Kop van Noord-Holland (WMO)
Lekstroom (WMO)
Midden Brabant (WMO)
Midden IJssel/Oost Veluwe (WMO)
Midden Limburg (WMO)
Midden-Holland (WMO)
Midden-Kennemerland (IJmond) (WMO)
Noord Limburg (WMO)
Noord Veluwe (WMO)
Noord-Oost Brabant (WMO)
Peelregio (WMO)
Regio Alkmaar/Noord-Kennemerland (WMO)
Regio Arnhem (WMO)
Regio Nijmegen (WMO)
Rivierenland (WMO)
Stadsregio Haaglanden (WMO)
Stadsregio Rijnmond (WMO)
Twente (WMO)
Utrecht Stad (WMO)
Utrecht West (WMO)
West-Brabant (WMO)
West-Friesland (WMO)
Zaanstreek-Waterland (WMO)
Zeeland (WMO)
Zuid-Kennemerland (WMO)
Zuid-Limburg (WMO)
Zuid-Oost Brabant (WMO)
Zuid-Oost Utrecht (WMO)
CO:
001 (WMO)  

© 2017 Stimulansz