logo Stimulansz
lijn
lijn
"C"

CIZ-regio's (CIZ)
SN:
gebiedsindeling van de CIZ-kantoren; het Centrum indicatie zorg is een landelijke organisatie die verantwoordelijk is voor de indicatiestelling (vaststelling recht op zorg) voor alle zorg die betaald wordt uit de Wlz
BT:
Nederland (LND)
NT:
Regio Noord-Oost (CIZ)
Regio Noord-West (CIZ)
Regio Zuid-Oost (CIZ)
Regio Zuid-West (CIZ)
CO:
001 (CIZ)  

© 2017 Stimulansz