logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"S"

sociale uitsluiting
het afzonderen of afgezonderd zijn van iemand of een groep mensen ten opzichte van anderen, waardoor zij buiten de maatschappij staan; kan veroorzaakt worden door factoren als middelengebruik, ziekte, verminderde mobiliteit en/of werkloosheid
Zie ook
eenzaamheid
psychosociale problemen
 

© 2022 Stimulansz