logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"R"

richtlijnen
aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de besluitvorming van beroepskrachten, berustend op de resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek en met daarop gebaseerde discussie en aansluitende meningsvorming, gericht op het omschrijven van doeltreffend en doelmatig handelen  

© 2021 Stimulansz