logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

mantelzorg
zorg die mensen onbetaald op structurele basis verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk; het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is; vergoeding van de zorg die de mantelzorger verleent, is mogelijk vanuit het persoonsgebonden budget van de zorgvrager voor het gedeelte van de zorg waarvoor een indicatie is afgegeven
Opmerking
voor verzorging, begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie door vrijwilligers zie vrijwillige thuiszorg; voor verpleging, verzorging, begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie door beroepskrachten van thuiszorginstellingen zie thuiszorg
Ook wel
familiezorg
Algemener begrip
informele zorg
zorg thuis
zorgarbeid
Specifieker begrip
ontspoorde zorg
thuisverzorging
Zie ook
co-wonen
familieparticipatie
mantelzorgcafés
mantelzorgers
mantelzorgforfait
mantelzorgwoningen
meergeneratiewoningen
respijtzorg
sociale netwerken
vermaatschappelijking van de zorg
zorgbelasting
 

© 2021 Stimulansz